img

Persoanele interesate de cumpărarea activelor sunt rugate să ne contacteze în zilele de luni până vineri între orele 9:00 – 18:00 la telefoanele: 0354.405.232- Secretariat Deva și 0314.380.771- Secretariat București. În afara programului menționat, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresele: office@expertinsolventa.ro și bucuresti@expertinsolventa.ro.

ECE ROMANIA SRL Braila

ANUNŢ DE VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ

EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucureşti, în calitate de lichidator judiciar al ECE ROMANIA SRL (în faliment), organizează licitaţie publică competitivă cu strigare, cu respectarea Legii nr. 85/2006 şi a regulamentului de licitaţie, pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Terenuri extravilane, cu suprafata de 3500 mp, respectiv 1800 mp, amplasate în extravilanul localităţii Chişcani, Jud. Brăila, care se vând individual astfel:

– teren extravilan, CF nr. 71460 T72 P 427/33 – în suprafață de 3500 mp la valoarea de 9.450 Euro;

  • teren extravilan, CF nr. 70747 T72 P 427/31 – în suprafață de 1800 mp la valoarea de 4.860 Euro.

(preţul de pornire nu conţine TVA, acesta urmând a fi calculat conform prevederilor Codului Fiscal la data transferului dreptului de proprietate).

Detalierea bunurilor se regăseşte în caietul de sarcini, iar preţul unui caiet de sarcini este 500 lei+TVA.

Licitaţia va avea loc în data de: 12.01.2021, ora 16:00, la sediul lichidatorului judiciar din Str. Turturelelor, nr.11 A, Phoenicia Business Center, corp C, et. 5, sect.3, Bucuresti.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în data de 26.01.2021; 09.02.2021; 16.02.2021 cu acelaşi preţ de pornire, la aceeaşi locaţie şi oră.

Garanţia de participare este de 10 % din preţul de pornire.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucureşti, Str. Turturelelor, Nr. 11 A, Phoenicia Business Center, corp C, et. 5, sect.3.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă la registratura lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data şi ora organizării licitaţiei. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie, sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este anexă la Caietul de sarcini. Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la adresa de e-mail bucuresti@expertinsolventa.ro și la numarul de telefon: 0724.348.732

LICHIDATOR JUDICIAR Consilier Gestiune Patrimoniu

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti Dragoş GHEORGHE

Asociat Coordonator, Alina COSTINAŞ

PLANOIL SRL Bucuresti

ANUNŢ DE VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti, în calitate lichidator judiciar al PLANOIL SRL („în faliment”), organizează licitație publică competitivă cu strigare, cu respectarea Legii nr.85/2006 și a regulamentului de licitaţie, pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile:

1.Teren intravilan, fâneată, Târgu Ocna, Jud. Bacău 1.658,79mp, 3.933 Euro;

2.Teren extravilan, fâneată, Târgu Ocna, Jud. Bacău 2.355,13mp, 5.585 Euro;

3.Teren intravilan, Măgurele, Jud. Ilfov 6.900 mp, 42.850 Euro;

4.Teren intravilan Str. Vasile Conta, nr. 8, Bârlad, Jud. Vaslui 1.538,46 mp 68.326 Euro

(preţurile de pornire nu cuprind TVA, acestea urmând a fi calculate conform prevederilor Codului Fiscal la data transferului dreptului de proprietate)

Detalierea imobilelor se regăseşte în caietul de sarcini, iar preţul unui caiet de sarcini este 500 Lei+TVA.

Licitaţia va avea loc în data de: 18.11.2020 ora 15.00 la sediul lichidatorului judiciar din Str. Turturelelor, nr.11 A, Phoenicia Business Center, corp C, et. 5, Sect.3, Bucuresti.

Pentru bunurile neadjudecate, licitaţia se va repeta în data de: 25.11.2020; 09.12.2020; 16.12.2020; 13.01.2021; 20.01.2021; 27.01.2021; 03.02.2021; 10.02.2021; 17.02.2021, cu acelaşi preţ de pornire, la aceeaşi locaţie şi oră.

Garanţia de participare este de 10 % din preţul de pornire.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti, situat în Str. Turturelelor, nr.11A, Phoenicia Business Center, corp C, et. 5, Sect.3, Bucuresti.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă la registratura lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data şi ora organizării licitaţiei. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie, sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este anexă la Caietul de sarcini. Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la adresa de e-mail bucuresti@expertinsolventa.ro şi la numarul de telefon: 0724.348.732

PAN MUR SRL Vaslui

ANUNŢ DE VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ

EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucureşti, în calitate de lichidator judiciar al PAN-MUR SRL (în faliment), organizează licitaţie publică competitivă cu strigare, cu respectarea Legii nr. 85/2014 şi a regulamentului de licitaţie, pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Pachetul 1: Fermă agricolă compusă din teren 7.000 mp şi construcţii edificate (hală-moară + 2 silozuri metalice), utilaje de morărit şi echipamente pentru silozuri, situată în loc. Murgeni, jud. Vaslui, care se vinde în bloc la preţul de 338.414 Euro.

(preţul de pornire nu cuprinde TVA, acesta urmând a fi calculat conform prevederilor Codului Fiscal la data transferului dreptului de proprietate).

Detalierea bunurilor se regăseşte în caietul de sarcini, iar preţul unui caiet de sarcini este 10.000 lei+TVA.

Pachetul 2: Spaţiu comercial având suprafaţa utilă de 98,08 mp, situat în loc. Murgeni, bl. B6, sc. B, parter, jud. Vaslui, împreună cu un stoc de piese de schimb din industria auto, care se vinde la preţul de 24.708 Euro.

(preţul de pornire nu cuprinde TVA, acesta urmând a fi calculat conform prevederilor Codului Fiscal la data transferului dreptului de proprietate).

Detalierea bunurilor se regăseşte în caietul de sarcini, iar pretul unui caiet de sarcini este 1.000 lei+TVA.

Pachetul 3: Terenuri extravilane, având categoria de folosinţă agrícolă(păşune şi arabil), în suprafaţă totală de 44.900 mp, situate in extravilanul loc. Murgeni, jud. Vaslui, care se vinde la preţul de 7.115 Euro+TVA.

Detalierea bunurilor se regăseşte în caietul de sarcini, iar pretul unui caiet de sarcini este 1.000 lei+TVA.

Pachetul 4: 17 autoutilitare, camioane şi autoturisme, care se vinde în bloc la preţul de 20.311 Euro+TVA.

Detalierea bunurilor se regăseşte în caietul de sarcini, iar pretul unui caiet de sarcini este 1.000 lei+TVA.

Licitaţia va avea loc în data de: 25.02.2021, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar, din Str. Turturelelor, nr.11 A, Phoenicia Business Center, corp C, et. 5, sect.3, Bucuresti.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în data de 04.03.2021; 11.03.2021; 18.03.2021; 25.03.2021 cu acelaşi preţ de pornire, la aceeaşi locaţie şi oră.

Garanţia de participare este de 10 % din preţul de pornire.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucureşti, Str. Turturelelor, Nr. 11 A, Phoenicia Business Center, corp C, et. 5, sect.3.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă la registratura lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data și ora organizării licitaţiei.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie, sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este anexă la Caietul de sarcini. Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la adresa de e-mail bucuresti@expertinsolventa.ro și la numarul de telefon: 0724.348.732.

LICHIDATOR JUDICIAR Consilier Gestiune Patrimoniu

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti Dragoş GHEORGHE

Asociat Coordonator, Alina COSTINAŞ

GIN MAR SRL Galati

ANUNŢ DE VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti, în calitate de lichidator judiciar al GIN MAR SRL (în faliment), organizează licitaţie publică competitivă cu strigare, cu respectarea Legii nr. 85/2014 şi a regulamentului de licitaţie, pentru vânzarea următoarelor bunuri:

1. Teren intravilan, în suprafaţă de 2.022 mp, care se vinde la pretul de 15.600 Euro. Imobilul este situat in mun. Galaţi, Drumul de centura, nr.174.

(preţul de pornire nu cuprinde TVA, acesta urmând a fi calculat conform prevederilor Codului Fiscal la data transferului dreptului de proprietate).

Detalierea bunului se regăseşte în caietul de sarcini, iar preţul unui caiet de sarcini este 1.000 lei+TVA.

2. Spaţiu comercial, în suprafaţă de 48 mp, care se vinde la preţul de 1.060 Euro. Imobilul este situat in mun. Galaţi, str.Nae Leonard, cartier I.C. Frimu.

(preţul de pornire nu cuprinde TVA, acesta urmând a fi calculat conform prevederilor Codului Fiscal la data transferului dreptului de proprietate).

Detalierea bunului se regăseşte în caietul de sarcini, iar preţul unui caiet de sarcini este 500 lei+TVA.

Licitaţia va avea loc în data de: 02.03.2021, ora 16.00 la sediul lichidatorului judiciar, din Str. Turturelelor, nr.11 A, Phoenicia Business Center, et. 5, Sect. 3, Bucuresti.

Pentru bunurile neadjudecate, licitaţia se va repeta în data de 09.03.2021; 16.03.2021; 23.03.2021, cu acelaşi preţ de pornire, la aceeaşi locaţie şi oră.

Garanţia de participare este de 10 % din preţul de pornire.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti, situat în Bucureşti, Str. Turturelelor, Nr. 11 A, Phoenicia Business Center, et. 5, sect.3.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă la registratura lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data şi ora organizării licitaţiei. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie, sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este anexă la Caietul de sarcini. Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la adresa de e-mail bucuresti@expertinsolventa.ro şi la numărul de telefon: 0724.348.732

R.A.I. – 88 IMPEX SRL Bucuresti

ANUNŢ DE VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ

EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucureşti, în calitate de lichidator judiciar al R.A.I. – 88 IMPEX SRL (în faliment), organizează licitaţie publică competitivă cu strigare, cu respectarea Legii nr. 85/2014 şi a regulamentului de licitaţie, pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Pachetul: Imobil reprezentând apartament în suprafaţă totală de 203,04 mp situat în Suceava, Strada I.V. Viteazu, nr.12, bl. C-1, Sc.A, et. Mansardă, ap. 21, Jud. Suceava, care se vinde la preţul de 66.000 Euro ( preţul nu conţine TVA) + Mobilier, calculatoare, etc. propuse spre valorificare pe bază de ofertă.

Detalierea bunului se regăseşte în caietul de sarcini, iar preţul unui caiet de sarcini este 2.000 lei+TVA.

Mijloace de transport (6 buc.), care se vând individual:

1.AUDI Q7 – 4.2, 2008, benzina, (B88RXX), preţ 3.460 Euro; 2.MERCEDES BENZ ATEGO 815, 2003, motorina, (B70WWN), pret 1.340 Euro; 3.MERCEDES BENZ ATEGO 815, 2003, motorina, (B70WWP), pret 1.340 Euro; 4.MOTOSTIV STILL, motorina, pret 600 Euro; 5.MOTOSTIVUITOR BD NR. 4016, pret 600 Euro.

Detalierea bunurilor se regăseste în caietul de sarcini, iar preţul unui caiet de sarcini este 200 Lei+TVA.

Pachet utilaje (Elevator stematec gk12; Incarcator-transportor pneumatic), care se vând în bloc la preţul de 16.098,40 Lei+TVA.

Detalierea bunurilor se regăseşte în caietul de sarcini, iar preţul unui caiet de sarcini este 500 lei+TVA.

Licitaţia va avea loc în data de: 06.07.2021, ora 16:00, la sediul lichidatorului judiciar, din Str. Turturelelor, nr.11 A, Phoenicia Business Center, corp C, et. 5, sect.3, Bucuresti.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în data de 13.07.2021; 20.07.2021; 27.07.2021 cu acelaşi preţ de pornire, la aceeaşi locaţie şi oră.

Garanţia de participare este de 10 % din preţul de pornire.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucureşti, Str. Turturelelor, Nr. 11 A, Phoenicia Business Center, corp C, et. 5, sect.3.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data şi ora fixată pentru licitaţie. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie, sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este anexă la Caietul de sarcini. Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la adresa de e-mail bucuresti@expertinsolventa.ro și la numarul de telefon: 0724.348.732

LICHIDATOR JUDICIAR Consilier Gestiune Patrimoniu

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti Dragoş GHEORGHE

Asociat Coordonator, Alina COSTINAŞ

NITROPOROS SRL- Fagaras

ANUNŢ DE VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti, în calitate de lichidator judiciar al NITROPOROS SRL (în faliment), organizează licitaţie publică competitivă cu strigare, cu respectarea Legii nr. 85/2006 şi a regulamentului de licitaţie, pentru vânzarea următoarelor bunuri:

1. Pachet autoturisme (11 buc), care se vinde la preţul de 1.761,33 Euro+TVA;

2. Pachet nefuncţionale-deşeuri feroase şi neferoase (22 buc ), care se vinde la preţul de 46.293,28 Euro+TVA;

3. Pachet aparate de măsură şi control (6 buc), care se vinde la preţul de 1.636,07 Euro+TVA;

4. Pachet vânzări individuale (6 buc), care se vinde la preţul de 24.807,63 Euro+TVA;

5. Pachet stocuri şi obiecte de inventar în afara bilanţului (unelte, scule, substanţe chimice şi diverse obiecte consumabile), care se vinde la preţul de 83.693,70 Euro+TVA;

Detalierea bunurilor se regăseşte în caietul de sarcini, iar preţul unui caiet de sarcini este 500 lei+TVA/pachet.

Doar persoanele care au achitat preţul Caietului de Sarcini sunt îndreptăţite să realizeze inspecţia activelor.

Licitaţia va avea loc in data de: 08.04.2021, ora 16:00, la sediul lichidatorului judiciar, din Bucureşti, Str. Turturelelor, nr.ll A, sector 3, complex Phoenicia Business Center, corp C, et. 5.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în data de 15.04.2021; 22.04.2021; 29.04.2021; 06.05.2021; 13.05.2021; 20.05.2021; 27.05.2021; 03.06.2021; 10.06.2021, cu acelaşi preţ de pornire, la aceeaşi locaţie şi oră.

Garanţia de participare este de 10 % din preţul de pornire.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti, situat în Bucureşti, Str. Turturelelor, Nr. 11 A, sector 3, complex Phoenicia Business Center, corp C, et. 5.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă la registratura lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data şi ora organizării licitaţiei. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie, sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este anexă la Caietul de sarcini. Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la adresa de e-mail bucuresti@expertinsolventa.ro şi la numărul de telefon: 0724.348.732.

LICHIDATOR JUDICIAR Consilier Gestiune Patrimoniu

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti Dragoş GHEORGHE

Asociat Coordonator, Alina COSTINAŞ

MANIFATTURE ITALIANE PROD SRL

ANUNŢ DE VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ

EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucureşti, în calitate de lichidator judiciar al MANIFATTURE ITALIANE PROD SRL (în faliment) şi EXPERT INSOLVENTA SPRL, în calitate de lichidator judiciar al MAVIROM SA organizează licitaţie publică competitivă cu strigare, cu respectarea Legii nr. 85/2014 şi a regulamentului de licitaţie, pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Pachetul 1: Terenuri şi construcţii industriale C1(P+1), C2(P+2) situate în Craiova, Str. Făgăraş, nr.6C şi bunuri mobile incorporate în clădire, care se vinde la preţul de 635.287,61 Euro (din care 182.050 Euro reprezintă valoarea bunurilor imobile aparținând societății MAVIROM SA). (preţul de pornire nu cuprinde TVA, acesta urmând a fi calculat conform prevederilor Codului Fiscal la data transferului dreptului de proprietate).

Detalierea bunurilor se regăseşte în caietul de sarcini, iar preţul unui caiet de sarcini este 10.000 lei+TVA.

Pachetul 3: maşini, utilaje şi echipamente, specifice industriei de prelucrare a pielii, care se vinde la preţul de 723.503,10 Lei+TVA.

Detalierea bunurilor se regăseşte în caietul de sarcini, iar pretul unui caiet de sarcini este 5.000 lei+TVA.

Pachetul 4: aparatură IT, care se vinde la preţul de 22.242,81 Lei+TVA.

Detalierea bunurilor se regăseşte în caietul de sarcini, iar pretul unui caiet de sarcini este 1.000 lei+TVA.

Licitaţia va avea loc în data de: 15.07.2021, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar, din Str. Turturelelor, nr.11 A, Phoenicia Business Center, corp C, et. 5, sect.3, Bucuresti. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în data de 22.07.2021; 29.07.2021; 05.08.2021, cu acelaşi preţ de pornire, la aceeaşi locaţie şi oră.

Garanţia de participare este de 10 % din preţul de pornire.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucureşti, Str. Turturelelor, Nr. 11 A, Phoenicia Business Center, corp C, et. 5, sect.3.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă la registratura lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data şi ora organizării licitaţiei. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie, sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este anexă la Caietul de sarcini. Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la adresa de e-mail bucuresti@expertinsolventa.ro și la numarul de telefon: 0724.348.732.

LICHIDATOR JUDICIAR Consilier Gestiune Patrimoniu

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti Dragoş GHEORGHE

Asociat Coordonator, Alina COSTINAŞ

SCORSEZE SECURITY INTERNATIONAL SRL

AMONIL SA

ANUNŢ DE VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL FILIALA BUCUREŞTI, cu sediul în București, str. Turturelelor nr. 11A, et. 5, Sector 3, având CIF RO 29774166, numărul de înregistrare la Registrul Formelor de Organizare RFO II 578/2011, în calitate de lichidator judiciar al societăţii AMONIL SA (în faliment), organizează licitaţie publică competitivă cu strigare, cu respectarea Legii nr. 85/2014 şi a regulamentului de licitaţie, pentru vânzarea următoarelor bunuri:

  1. Centrala de cogenerare compusa din doua grupuri de cogenerare pentru a asigura o putere totala (termica si electrica) de 34 MW prin productie de energie electrica = 6,75 MW/grup și productie de energie termica (abur) = 13 t/h/grup (in parametrii: presiune 15 atm si temperatura 240° C). Grupurile de cogenerare utilizeaza ca şi combustibil gazele naturale. Tehnologia are la baza modelul de turbine de gaz SG 200 dezvoltate de Siemens.

Centrala este amplasată în incinta platformei industriale din Slobozia, Şos. Călăraşi, Km. 4, jud. Ialomița. Preţul de pornire pentru acest activ este de 4.374.565,60 Euro.

(preţul de pornire nu cuprinde TVA, acesta urmând a fi calculat conform prevederilor Codului Fiscal la data transferului dreptului de proprietate).

Detalierea bunurilor mobile se regăsește în caietul de sarcini, iar preţul unui caiet de sarcini este 10.000 Lei+TVA.

  1. Terenuri și construcţii speciale:

– Teren intravilan, categoria de folosință CC, în suprafață totală de 13.618,97 mp, nr. cad.2428 înscris în CF 33294 a mun. Slobozia (CF vechi 7992);

– Teren, categoria de folosință CC și Drum, în suprafață totală de 49.752,29 mp, nr. cad. 2430 înscris în CF 33295 a mun. Slobozia (CF vechi 7993). Pe aceste terenuri sunt edificate construcţiile speciale: cale ferată, drum acces şi o remiză PCI.

Preţul de pornire pentru activele mai sus menţionate este de 1.031.774,47 Euro.

(preţul de pornire nu cuprinde TVA, acesta urmând a fi calculat conform prevederilor Codului Fiscal la data transferului dreptului de proprietate).

Detalierea imobilelor se regăsește în caietul de sarcini, iar preţul unui caiet de sarcini este 5.000 Lei+TVA.

  1. Stoc piese şi accesorii pentru centrala de cogenerare: elementele sunt reprezentate de echipamente de climatizare, pompe, detectoare multigaz, consumabile rămase pe stoc din activitatea precedentă a societății (materiale, piese de schimb, aparatură de masură și control, etc.). care se vinde la preţul de 489.668 Euro+TVA.

Detalierea bunurilor se regăseşte în caietul de sarcini, iar preţul unui caiet de sarcini este 5.000 Lei+TVA.

  1. Echipamente și instalații: acest pachet este format din aparate de aer condiționat, invertoare, pompe, detectoare de gaze, manometre şi bormaşini, care se vând la preţul de 7.536 EUR+TVA.

Detalierea bunurilor mobile se regăseşte în caietul de sarcini, iar preţul unui caiet de sarcini este 1.000 Lei+TVA.

  1. Vânzarea titlurilor de participaţiune (20,23%) deţinute la societatea AMOCHIM SA (în prezent AMOCHIM INTERNATIONAL SRL), care se vând la preţul de 294.063,20 Euro.

Detalierea activelor se regăseşte în caietul de sarcini, iar preţul unui caiet de sarcini este 5.000 Lei+TVA.

Licitaţia va avea loc în data de: 08.07.2021, ora 16.00 la sediul lichidatorului judiciar, din Str. Turturelelor, nr.11 A, Phoenicia Business Center, et. 5, Sect. 3, Bucuresti.

Pentru bunurile neadjudecate, licitaţia se va repeta în data de: 15.07.2021; 22.07.2021; 29.07.2021; 05.08.2021, cu acelaşi preţ de pornire, la aceeaşi locaţie şi oră.

Garanţia de participare este de 10 % din preţul de pornire.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti, situat în Bucureşti, Str. Turturelelor, Nr. 11 A, complex Phoenicia Business Center, corp C, et. 5, sector 3.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă la registratura lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data şi ora organizării licitaţiei. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie, sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este anexă la Caietul de sarcini. Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la adresa de e-mail bucuresti@expertinsolventa.ro şi la numărul de telefon: 0724.348.732

ROWO SA

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

ROWO SA

în faliment, in bankruptcy, en faillite

ANUNȚĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A

STOC compus din: produse finite (scaune, lemn de foc paletizat, etc.) și mărfuri (mostre scaune). Vizualizarea se poate face la locul situării lor Sovata, Str. Praidului, nr. 115/B, Jud. Mureș, incinta societății Artemob International SRL.

Prețul de pornire al licitației este de 112.000 lei, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar în data de 29.06.2021, ora 11:00.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii dosarului de participare la licitație. Caietului de sarcini poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în data de 06.07.2021, în aceleași condiții.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 48 de ore înainte de data negocierii.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

TAVOS CONSTRUCT SRL

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

TAVOS CONSTRUCT SRL – ,,în faliment”, ,,in bankruptcy”, ,,en faillite”-

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVELOR:

 

1. TEREN EXTRAVILAN, categoria de folosință arabil în suprafață de 7120 mp , înscris în CF nr. 404870 Pișchia, nr. cad. A1870/1/27, situat în comuna Pișchia, Jud. Timiș. Prețul de pornire al licitației este de 17.206 lei, exclusiv TVA.

2. TEREN EXTRAVILAN, categoria de folosință arabil în suprafață de 6.998 mp, înscris în CF nr. 406927 Pișchia de Sus, nr. cad. A1870/1/36, situat în satul Bencecul de Sus, comuna Pișchia, Jud. Timiș. Prețul de pornire al licitației este de 16.728 lei, exclusiv TVA.

3. TEREN EXTRAVILAN, categoria de folosință arabil în suprafață de 7.000 mp, înscris în CF nr. 402376 Parța, nr. cad. A1035/1/30, situat în comuna Parța, Jud. Timiș. Prețul de pornire al licitației este de 16.728 lei, exclusiv TVA.

4. TEREN EXTRAVILAN, categoria de folosință arabil în suprafață de 20.000 mp, înscris în CF nr. 402377 Parța, nr. cad. A1035/1/43, situat în comuna Parța, Jud. Timiș. Prețul de pornire al licitației este de 47.794 lei, exclusiv TVA.

5. TEREN EXTRAVILAN, categoria de folosință arabil în suprafață de 10.000 mp, înscris în CF nr. 402379 Parța, nr. cad. A1080/1/32, situat în comuna Parța, Jud. Timiș. Prețul de pornire al licitației este de 23.897 lei, exclusiv TVA.

6. TEREN INTRAVILAN, categoria de folosință ”curți construcții în suprafață de 1.439 mp și CASĂ, înscrise în CF nr. 403237 Saravale, nr. top. 192-193, situate în comuna Saravale, nr. 161, Jud. Timiș. Prețul de pornire al licitației este de 54.485 lei, exclusiv TVA.

7. TEREN INTRAVILAN, compus din 6 loturi de teren alăturate, având categoria de folosință curți construcții” în suprafață totală de 6.388 mp și construcțiile edificate pe acestea (clădiri demolabile), situate în Timișoara, Str. Pop de Băsești și Str. Gării, Jud. Timiș. Prețul de pornire al licitației este de 5.668.368 lei, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar în data de 08.07.2021, ora 13:00.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 48 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii garanției de participare la licitație de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum şi pentru achiziţionarea caietului de sarcini.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în data de 15.07.2021, în aceleași condiții.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 48 de ore înainte de data licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

MAREEA COMTUR SRL

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

MAREEA COMTUR SRL – „în faliment, in bankruptcy, en faillite”

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVELOR:

1. AUTOTURISM FORD FIESTA, an fabricație 2007, la prețul de 3.000 lei, inclusiv TVA.

2. AUTOTURISM FORD FOCUS, an fabricație 2001, la prețul de 3.134 lei, exclusiv TVA.

3. OBIECTE DE INVENTAR (birotică) situate în Deva, la prețul de 1.465 lei, exclusiv TVA.

4. OBIECTE DE INVENTAR (birotică) situate în Iași, la prețul de 3.959 lei, exclusiv TVA.

5. OBIECTE DE INVENTAR (birotică) situate în București, la prețul de 3.635 lei, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr. 2, et. 1, Jud. Hunedoara, în data de 15.07.2021, ora 11:00.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii garanției de participare la licitație de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum şi pentru achiziţionarea caietului de sarcini.

În caz de neadjudecare a activului menționat la punctul 2, licitaţia se va relua în datele de 22.07.2021, 29.07.2021, 05.08.2021 și 12.08.2021 în aceleași condiții.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 48 de ore înainte de data licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

PIATA DE GROS SA

ANUNŢ DE VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti, în calitate de lichidator judiciar al PIAŢA DE GROS SA (în faliment), organizează licitație publică competitivă cu strigare, cu respectarea Legii nr. 85/2006 şi a regulamentului de licitaţie, pentru vânzarea următorului bun imobil:

Teren extravilan-arabil, suprafata 14.540 mp, situat în com. Ciolpani, jud. Ilfov, CF nr. 60888, Nr. cad. 60888, care se vinde la preţul de 62.200 Euro.

(preţul de pornire nu conţine TVA, acesta urmând a fi calculat conform prevederilor Codului Fiscal la data transferului dreptului de proprietate).

Detalierea bunului se regăsește în caietul de sarcini, iar pretul unui caiet de sarcini este 5.000 lei+TVA.

Licitaţia va avea loc în data de: 10.08.2021, ora 16.00 la sediul lichidatorului judiciar, din Str. Turturelelor, nr.11A, complex Phoenicia Business Center, corp C, et. 5, Sect. 3, Bucuresti.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în data de 17.08.2021; 24.08.2021; 07.09.2021; 14.09.2021; 21.09.2021; 28.09.2021; 05.10.2021, cu acelaşi preţ de pornire, la aceeaşi locaţie şi oră.

Garanţia de participare este de 10 % din preţul de pornire.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala București, situat în Bucureşti, Str. Turturelelor, Nr. 11 A, Phoenicia Business Center, et. 5, sect.3.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data şi ora fixată pentru licitaţie. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie, sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este anexă la Caietul de sarcini. Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la adresa de e-mail bucuresti@expertinsolventa.ro și la numărul de telefon: 0724.348.732

PREDEAL SA

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

PREDEAL SA -în faliment, in bankruptcy, en faillite-

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVELOR:

TEREN INTRAVILAN în suprafață de 197,24 mp, înscris în CF 505300, nr. top. 13/1/3/2, situat în Predeal, lângă Hotel Bulevard, Jud. Brașov. Prețul de pornire al licitației este de 19.661 lei, exclusiv TVA.

Licitaţia va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar în data de 19.08.2021, orele 13:00.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 48 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii ofertei de cumpărare, a cauţiunii reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum şi pentru achiziţionarea caietelor de sarcini.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în data de 26.08.2021, 02.09.2021 și 09.09.2021 în aceleaşi condiţii.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra activelor scoase la licitaţie sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 48 de ore înainte de data licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

ELECTRA GENIU SRL

Consorțiul format din EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL și QUANTUM SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

ELECTRA GENIU SRL

în faliment, in bankruptcy, en faillite –

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVELOR:

1. CLĂDIRE (magazin cooperație) având o suprafață totală de 190 mp, situată în Sat Visca, FN, Jud. Hunedoara. Prețul de pornire al licitației este de 3.732 lei, exclusiv TVA

2. MIJLOACE FIXE: copiator Develop – 575 lei, exclusiv TVA; set nivelă optic cu laser – 502 lei, exclusiv TVA.

3. Autoturism Ford Focus 1.8 TD, an fabricație 2000, 1.753 cmc, la prețul de 572 lei, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr. 2, et. 1, Jud. Hunedoara, în data de 25.08.2021, ora 12:00.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii garanției de participare la licitație de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, şi a dosarului de participare. Caietul de sarcini poate fi solicitat lichidatorului judiciar.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în data de 01.09.2021, 08.09.2021, 15.09.2021 și 22.09.2021 în aceleași condiții.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 48 de ore înainte de data licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232, Fax: 0254.713.311,

Mobil: 0726.785.348,

Email: office@expertinsolventa.ro.

SIMEC SA

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

SIMEC SA – ,,în faliment”, ,,in bankruptcy”, ,,en faillite”-

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVELOR:

 

MOBILIER, APARATURĂ BIROTICĂ (birou colț negru, casă de bani, copiator toshiba, dulap metalic, fax panasonic, rețea calculator) în bloc, la prețul total de 119 lei, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar în data de 03.09.2021, ora 12:00.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în data de 10.09.2021, în aceleași condiții.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 48 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii garanției de participare la licitație de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum şi pentru achiziţionarea caietului de sarcini.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 48 de ore înainte de data licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

GIDA ELECTRA SRL

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

GIDA ELECTRA SRL

în faliment, in bankruptcy, en faillite

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ ACTIVUL:

 

SPAȚIU INDUSTRIAL (sediu administrativ, hale porci, atelier) și teren în suprafață totală de 10.615 mp, înscrise în CF nr. 23684, nr. 21439, nr. 23687, nr. 21444, nr. 23683, situate în Sat Oiejdea, Comuna Galda de Jos, nr. 361, Jud. Alba. Prețul de pornire al licitației este de 42.700 euro, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr.2, et.1, Jud. Hunedoara, în data de 16.09.2021, ora 12:00.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii garanției de participare la licitație de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, şi a dosarului de participare. Caietul de sarcini poate fi solicitat lichidatorului judiciar.

În caz de neadjudecare, licitația se va relua în datele de 23.09.2021, 30.09.2021 și 07.10.2021 în aceleași condiții.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 48 de ore înainte de data licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

N&A FOREST PRODUCTION SRL

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

N&A FOREST PRODUCTION SRL

,,în faliment”, ,,in bankruptcy”, ,,en faillite”-

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVULUI:

 

Pensiune cu cazare și spații de alimentație publică HOTEL NICKY***, situată în Sebeș, Str. Parcul Arini, nr. 2, Jud. Alba, compusă din: clădire pensiune și restaurant de tip P+2E+M cu suprafaţa construită de 811,36 mp, suprafaţa desfășurată de 1.658,57 mp şi suprafaţa utilă de 1.268,24 mp, înscrise în CF nr. 71098 a Municipiului Sebeș, cu nr. topografic 71098, 71098-C2 și mijloace fixe, mobilier, aparatură electrocasnică, obiecte de inventar, în bloc. Prețul de pornire a licitației este de 2.045.000 lei, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar în data de 23.09.2021, ora 11:00.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii garanției de participare la licitație de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum şi pentru achiziţionarea caietului de sarcini.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 30.09.2021, 07.10.2021, 14.10.2021 și 21.10.2021 în aceleași condiții. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 48 de ore înainte de data licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

NICOLETA STYL SRL

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de administrator judiciar al

NICOLETA STYL SRL

– în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement-

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ ACTIVUL:

TEREN EXTRAVILAN în suprafață de 9.200 mp, înscris în CF nr. 71284 Ighiu, nr. CAD 479, nr. parcelă 3952/2/1, având categoria de folosință arabil, situat în Ighiu, Str. Principală, FN, Jud. Alba.

Prețul de pornire al licitației este de 304.548 lei, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul administratorului judiciar din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr.2, et.1, Jud. Hunedoara, în data de 12.10.2021, ora 10:00.

Persoanele interesate se pot înscrie la licitație cu cel puțin 24 de ore înainte de data organizării licitației, termen până la care au obligația să depună garanția de 10% din prețul de pornire a licitației și dosarul de înscriere la licitație, care va cuprinde documentele și informațiile prevăzute în caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la administratorul judiciar.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în data de 19.10.2021, 26.10.2021, 02.11.2021, 09.11.2021, 16.11.2021, 23.11.2021, 02.12.2021, 07.12.2021 și 14.12.2021 în aceleași condiții.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt invitaţi să anunţe administratorul judiciar cu cel puțin 48 de ore înainte de data licitației.

Informații suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

LC BUSINESS SRL certificate verzi

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de administrator judiciar al

LC BUSINESS SRL –în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment

ANUNŢĂ

LC Business SRL -societate în reorganizare, deține dreptul de a beneficia și de a încasa lunar contravaloarea a 135 certificate verzi amânate, până la data de 31.12.2025 aferente producției de energie electrică realizată în perioada 2013-2016. Administratorul judiciar anunță aprobarea de către adunarea creditorilor a prețului de 25.000 euro pentru cesionarea dreptului de a beneficia de certificatele verzi amânate, respectiv de încasarea acestora. În conformitate cu hotărârea adunării creditorilor din data de 25.08.2021 și a celor din datele 01.08.2018 și 03.08.2020, persoanele interesate pot depune supraoferte până la data de 20.10.2021, la sediul lichidatorului judiciar din Deva, str. Iuliu Maniu, nr.2, etaj 1, jud. Hunedoara, în următoarele condiții: pasul de supraofertare este de 2.500 euro; supraoferta trebuie să fie irevocabilă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni de la data depunerii; supraoferta trebuie să fie însoțită de dovada achitării unei garanții de 2.500 euro. Orice supraofertă va fi prezentată creditorilor pentru aprobare. Achiziţionarea caietului de sarcini şi a regulamentului de vânzare, condiție obligatorie pentru depunerea supraofertelor, se va face de la lichidatorului judiciar. Informaţii suplimentare și datele aferente achiziționării caietului de sarcini se pot obţine la: Tel: 0354.405.232, Fax: 0254.713.311, Mobil: 0726.785.348 E-mail: office@expertinsolventa.ro.

CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVELOR:

1. Materiale auxiliare, materiale consumabile, piese de schimb, materiale de natura obiectelor de inventar, produse reziduale, în bloc, situate în incinta Combinatului Chimic din Slobozia, Șoseaua Călărași, km 4, Jud. Ialomița. Detalierea activelor se regăsește în caietul de sarcini. Prețul total de pornire al licitației este de 1.700.000 lei, exclusiv TVA.

2. Produse finite (uree vrac) la prețul total de 300.000 lei, exclusiv TVA, situate în incinta Combinatului Chimic din Slobozia, Șoseaua Călărași, km 4, Jud. Ialomița.

3. APARTAMENT CU 2 CAMERE, cu o suprafață utilă de 59,78 mp, situat în Slobozia, Strada Răzoare, nr. 4, scara A, bloc 12, et. 4, ap. 14, Jud. Ialomița. Prețul de pornire al licitației este de 130.115 lei, scutit de TVA.

4. APARTAMENTE CU 3 CAMERE, cu o suprafață utilă de 77,88 mp, situat în Slobozia, Strada Răzoare, nr. 4, scara B, bloc 12, et. 4, ap. 13, Jud. Ialomița. Prețul de pornire al licitației este de 174.841 lei, scutit de TVA.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar în data de 10.11.2021, ora 12:00.

Persoanele interesate de cumpărarea activelor pot achiziționa caietele de sarcini de la lichidatorul judiciar. Documentele pentru înscriere la licitații se depun la sediul lichidatorului judiciar cu cel puțin 48 de ore înainte de data și ora organizării licitațiilor.

În caz de neadjudecare a activelor, licitațiile se vor relua în aceleași condiții, în datele de 17.11.2021, 24.11.2021, 02.12.2021, 08.12.2021, 15.12.2021, 22.12.2021, 29.12.2021.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 48 de ore înainte de data licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: tel: 0354.405.232, fax: 0254.713.311, mobil: 0726.785.348, e-mail: office@expertinsolventa.ro.

NEW TEXTIL PROJECT SRL

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

NEW TEXTIL PROJECT SRL – ,,în faliment”, ,,in bankruptcy”, ,,en faillite”-

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVELOR:

 

1. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (mașină de călcat, instalație curățat pete 2011, mașină de cusut Brother, mașină de cusut Juki, etc.) individual. Lista completă a bunurilor poate fi solicitată lichidatorului judiciar.

2. AUTOUTILITARĂ FORD TRANSIT, an fabricație 2003, la prețul total de 7.200 lei, exclusiv TVA.

3. AUTOTURISM FORD KA, an fabricație 2002, la prețul total de 2.700 lei, exclusiv TVA.

4. AUTOTURISM NISSAN JUKE an fabricație 2013, benzină, 1618 cmc, la prețul total de 26.910 lei, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar în data de 16.11.2021, ora 16:00.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 48 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii garanției de participare la licitație de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum şi pentru achiziţionarea caietului de sarcini.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 23.11.2021 și 02.12.2021, în aceleași condiții.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 48 de ore înainte de data licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

URANUS JUNIOR 2003 SRL

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

URANUS JUNIOR 2003 SRL Hunedoara

,,în faliment”, ,,in bankruptcy”, ,,en faillite

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A URMĂTOARELOR ACTIVE:

FABRICĂ DE VAR, compusă din teren și construcții, înscrise în CF 60352, CF 60348, CF 60349, CF 60350, CF 60351, CF 60353, în bloc cu mobilier, echipamente tehnologice, obiecte de inventar, situate în Hunedoara, Str. Zlaști, FN, Jud. Hunedoara. Prețul de pornire al licitației este de 1.000.000 lei, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar în data de 25.11.2021, ora 14:00.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii garanției de participare la licitație de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum şi pentru achiziţionarea caietului de sarcini.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 48 de ore înainte de data licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

MICROROYAL SRL

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

MICROROYAL SRL – „în faliment, in bankruptcy, en faillite”

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVELOR:

1. CASĂ ȘI TEREN INTRAVILAN în suprafață de 4.316 mp, înscrise în CF nr. 403057-Gavojdia, situate în Lugojel, nr. 66, Jud. Timiș. Prețul de pornire al licitației este de 46.603 euro, exclusiv TVA.

2. CLĂDIRI TIP PENSIUNE (2 imobile având regim de înălțime P+E+M și 2 imobile având regim de înălțime S+P+E+M) și teren intravilan în suprafață totală de 894 mp, înscrise în CF nr, 400125, nr. CAD 50125, situate în Lugoj, Aleea Țesătorilor, nr. 1A, 1B, 1C, 1D, Jud. Timiș. Prețul de pornire al licitației este de 499.561 euro, exclusiv TVA.

3. IMOBIL, reprezentând: sediu firmă și atelier tâmplărie, teren în suprafață totală de 2.659 mp, înscris în CF nr. 403477, nr. top. 1222-1223/1-1225/1/10/3, în bloc cu mijloacele fixe, situate în Lugoj, Aleea Țesătorilor, nr. 4, Jud. Timiș. Prețul de pornire al licitației este de 326.274 euro, exclusiv TVA.

4. CASĂ – Corp F, având regim de înălțime P+E+M, înscris în CF nr. 400924-C1-U1, situată în Lugoj, Aleea Țesătorilor, nr. 13, ap. 1, corp F, Jud. Timiș. Prețul de pornire al licitației este de 54.025 euro, exclusiv TVA.

5. MIJLOACE DE TRANSPORT (auto Fiat Scudo, autoturosim Mazda RX8, autoturism etc.). Lista completă cu mijloacele auto și prețurile de vânzare poate fi solicitată lichidatorului judiciar.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar în data de 07.12.2021, ora 12:00.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii garanției de participare la licitație de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum şi pentru achiziţionarea caietului de sarcini.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 14.12.2021, 11.01.2022, 18.01.2022 și 25.01.2022 în aceleași condiții.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 48 de ore înainte de data licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

DOR PLURICOMPREST SRL

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

DOR PLURICOMPREST SRL – în faliment

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVELOR:

  1. DEVA MALL (clădire și teren aferent) cu regim de înălțime D+P+5E, suprafață utilă totală de 11.843 mp, suprafața construită de 2.413 mp și suprafața închiriabilă de 7.251 mp, înscris în C.F. nr. 63174, în bloc cu bunuri mobile, stocuri, situate în Deva, Bd. Decebal, Jud. Hunedoara. Prețul total de pornire al licitației este de 11.070.613 lei, exclusiv TVA.

  2. HALE DE PRODUCȚIE și SEDIU ADMINISTRATIV cu terenul aferent în suprafață de 24.392 mp, înscrise în C.F. 60018, C.F. 60197, C.F. 60122, C.F. 60856, C.F. 60858, C.F. 60857, situate în Comuna Rapoltu Mare, Sat Bobâlna, Jud. Hunedoara. Prețul total de pornire al licitației este de 430.892 lei, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr.2, et.1, Jud. Hunedoara, în data de 08.12.2021, ora 14:00.

Persoanele interesate se pot înscrie la licitație cu cel puţin 48 de ore înainte de data organizării licitaţiei, termen până la care au obligația să depună și garanția de 10% din prețul de pornire a licitației. Dosarul de înscriere la licitație va cuprinde documentele și informațiile prevăzute în caietul de sarcini, care poate fi solicitat lichidatorului judiciar.

În caz de neadjudecare, licitația se va relua în data de 15.12.2021, 12.01.2022 și 19.01.2022 în aceleași condiții.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232, Fax: 0254.713.311, Email: office@expertinsolventa.ro

MAVIROM SA

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

MAVIROM SA – în faliment, in bankruptcy, en faillite

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A URMĂTOARELOR ACTIVE:

BUNURI MOBILE (mașină Batik, PLC cu accesorii, mașină Rimoldi 3 ace 63F, etc.) în bloc la prețul total de 126.045 lei, exclusiv TVA.

Lista completă poate fi solicitată lichidatorului judiciar.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar în data de 08.12.2021, ora 13:00.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii garanției de participare la licitație de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum şi pentru achiziţionarea caietului de sarcini.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 15.12.2021, 12.01.2022 și 19.01.2022, în aceleaşi condiţii.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 48 de ore înainte de data licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

CLASSIN INTERIORS SRL

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

CLASSIN INTERIORS SRL – „în faliment, in bankruptcy, en faillite”

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVULUI:

AUTOTURISM VOLKSWAGEN GOLF PLUS, an fabricație 2007, 1896 cmc, motorină, la prețul de 4.100 lei, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr. 2, et. 1, Jud. Hunedoara, în data de 08.12.2021, ora 12:00.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii garanției de participare la licitație de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum şi pentru achiziţionarea caietului de sarcini.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 15.12.2021, 12.01.2022, 19.01.2022 și 26.01.2022 în aceleași condiții.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 48 de ore înainte de data licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de administrator judiciar al

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVULUI:

PACHET ȚEAVĂ (țeavă de cupru 18×3, țeavă alamă, țeavă inox, etc.) lista completă poate fi solicitată administratorului special, situată în incinta S.E. Deva. Prețul de pornire al licitației este de 697.298 euro, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul administratorului judiciar în data de 02.12.2021, ora 15:00.

În cazul activului de mai sus nevalorificat, licitația se va relua în datele de 07.12.2021, 14.12.2021, 21.12.2021 respectiv 11.01.2022, la acelaşi preţ, locaţie şi oră.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă electronic (e-mail office@expertinsolventa.ro) / la sediul administratorului judiciar, cu opis semnat, cu cel puţin 24 ore (zi lucrătoare) înainte de data/ora licitaţiei.

Descrierea activului scos la vânzare cât și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare. Achiziționarea caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

GRUPUL SILVA CHIMINDIA

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

GRUPULUI SILVA CHIMINDIA

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A URMĂTOARELOR ACTIVE:

1. FABRICĂ DE LEMN, compusă din teren și construcții, înscrise în CF 60172, CF 60173, CF 60174, CF 60175, CF 60176, CF 61018, CF 60160, CF 30344, în bloc cu echipamentele tehnologice (uscătoare, compresor, centrală termică, etc.) aparatele de măsură și control, mobilier birotică, materii prime, materiale auxiliare, combustibili, bunuri aflate în proprietatea societăților Silva Construct SRL, Silva Industry SRL, Silva Lemntex SRL, situate în Sat Chimindia, Comuna Hărău, nr. 121D, Jud. Hunedoara. Prețul de pornire al licitației este de 2.298.892 lei, exclusiv TVA.

2. AUTOTRACTOR DAF, an fabricație 2004, 12580 cmc, la prețul de 16.200 lei, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar în data de 15.12.2021, ora 11:00.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii garanției de participare la licitație de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum şi pentru achiziţionarea caietului de sarcini.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 12.01.2022, 19.01.2022, 26.01.2022, 02.02.2022, 09.02.2022, 16.02.2022 și 23.02.2022, în aceleaşi condiţii.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 48 de ore înainte de data licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

SERE ROVINA SRL

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de lichidator judiciar al

SERE ROVINA SRL

în faliment, in bankruptcy, en faillite

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVULUI:

Bunuri imobile, compuse din: construcții tip sere, anexe și teren extravilan în suprafață de 11.174 mp, înscrise în CF nr. 60167 – Brănișca, în bloc cu echipamente tehnologice (generator electric, utilaj generare CO2, computer climă, etc.), situate în Sat Rovina, Comuna Brănișca, Jud. Hunedoara. Prețul de pornire al licitației este de 460.000 lei, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar în data de 07.12.2021, ora 11:00.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii garanției de participare la licitație de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum şi pentru achiziţionarea caietului de sarcini.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în data de 14.12.2021, în aceleaşi condiţii.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 48 de ore înainte de data licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA imobile

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL

în calitate de administrator judiciar al

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVELOR:

1. ,,CABANA 5 SUD’’ în loc. Lupeni, str. Bisericii, jud. Hunedoara, pe un drum lăturalnic, în spatele cimitirului din localitate. Prețul de pornire al licitației este de 109.216 EURO, exclusiv TVA.

2. ,,TEREN DE SPORT ZONA DE INTERVENŢIE BALEIA I’’ situat pe Str. Paroșeni, Mun. Vulcan. Prețul de pornire al licitației este de 34.106 EURO, exclusiv TVA.

3. ,,BAZĂ DE AGREMENT ZONA SOHODOL situată pe Str. Aleea Salcîmilor, Mun. Vulcan. Prețul de pornire al licitației este de 29.366 EURO, exclusiv TVA.

Pentru activele imobile prezentate anterior licitația va avea loc în data de 11.01.2022, ora 13:00, la sediul administratorului judiciar din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr. 2, Jud. Hunedoara. În cazul activelor de mai sus nevalorificate, licitația se va relua în data de 18.01.2022, 25.01.2022 respectiv 01.02.2022, la acelaşi preţ, locaţie şi oră.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă electronic (e-mail office@expertinsolventa.ro) / la sediul administratorului judiciar, cu opis semnat, cu cel puţin 24 ore (zi lucrătoare) înainte de data/ora licitaţiei.

Descrierea activelor scoase la vânzare cât și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare. Achiziționarea caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Tel: 0354.405.232

Fax: 0254.713.311

Mobil: 0726.785.348

Email: office@expertinsolventa.ro