img

Prezentare

EXPERT INSOLVENȚĂ  este o societate profesională de insolvență cu o vechime de peste 15 ani în domeniu și aflată în plină expansiune.

Activitatea societății, agreată de Agenția Națională de Administrare Fiscală la nivel național și recunoscută de cele mai importante instituții bancare, acoperă în prezent teritoriul a 25 de județe, iar proiectele gestionate depășesc numărul de 500, dintre care peste 400 sunt finalizate.

Experiența societății se oglindește în volumul actual al masei credale gestionate care depășește valoarea de 1,3 miliarde de euro, în numărul locurilor de muncă gestionate în cadrul procedurilor de insolvență care depășește valoarea de 10.000, precum și în soluțiile eficiente pe care le identificăm pentru satisfacerea intereselor clienților noștri.

Succesul societății este asigurat de profesionalismul, corectitudinea și loialitatea unei echipe de peste 25 de specialiști din care 10 sunt practicieni în insolvență, și de implementarea unui sistem de management certificat ISO 9001, care ne-au propulsat în anul 2012 pe locul 10 în topul național al societăților de insolvență.

Dezvoltarea societății a condus la hotărârea asociaților noștri de a înființa, în anul 2012, Expert Insolvență SPRL Filiala București.

Principii

EXPERT INSOLVENŢĂ acordă o atenție deosebită păstrării transparenței,  standardelor etice, profesionale și legale.

Asociații noștri asigură  ORGANIZAREA, EFICIENȚA ȘI PERSEVERENȚA în activitățile pe care le desfășurăm.

Angajații noștri s-au format și s-au dezvoltat într-un climat de RESPECTARE A LEGILOR, PROBITATE și ONOARE.

Colaboratorii noștri sunt convinși că sunt tratați cu ÎNCREDERE, RESPECT și LOIALITATE.

Clienții noștri ne apreciază INTEGRITATEA, IMPARȚIALITATEA și INDEPENDENȚA în afaceri.

Tuturor partenerilor noștri, prezenți și viitori, suntem în măsură să le garantăm o colaborare caracterizată prin CORECTITUDINE, FLEXIBILITATE și CONSECVENȚĂ în profesionalism și inventivitate.

Istoric

Activitatea noastră debutează în anul 2002, când se înfiinţează Aurpet SRL, având ca obiect de activitate ”activități de consultanță pentru afaceri și management”.

În anul 2004 Aurpet SRL își încetează activitatea din domeniul insolvenței, portofoliul său de societăți fiind preluat de către noua societate A&B Expert Insolvență SRL, cu sediul în Hunedoara, Str. George Enescu, nr.16, bl.16, parter, Jud. Hunedoara.

Ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr.86/2006, A&B Expert Insolvență SRL a fost radiată, portofoliul său de societăți fiind preluat în întregime de A&B Expert Insolvență IPURL, înscrisă în Registrul formelor de organizare al UNPIR cu nr. 0202 din data de 31.12.2006.

În anul 2008, ca urmare a intrării în structura de asociere a practicianului în insolvență Emil GROS, A&B Expert Insolvență IPURL și-a modificat denumirea și forma de organizare, devenind Expert Insolvență SPRL.

În anul 2011 asociații Expert Insolvență SPRL hotărăsc înființarea Expert Insolvență SPRL Filiala București.

În anul 2012 Expert Insolvenţă SPRL ocupă locul 10 în topul celor mai mari firme de insolvenţă la nivel naţional.

În ianuarie 2013, în structura de asociere a Expert Insolvență SPRL intră practicianul în insolvenţă Anamaria Sanda NASTASE.

În februarie 2013 Expert Insolvență SPRL își schimbă sediul din Hunedoara în Deva, Str. Iuliu Maniu, nr.2, et.1, Jud. Hunedoara.

În ianuarie 2016, în structura de asociere a Expert Insolvență SPRL Filiala București intră practicianul în insolvenţă Alina Costinaș.

Minimum 6 characters